จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต


แสดง 4 รายการ
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่หญิงชายรวมพก เรียนตกค้างลาออกTotal
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่หญิงชายรวมพก เรียนตกค้างลาออกTotal
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2560 63 128 12 140 141 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2561 64 187 194 194 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2562 65 140 11 151 150 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2563 66 139 10 149 148 
แสดง 4 รายการ
Comments