จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต


แสดง 4 รายการ
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่ชั้นปีหญิงชายรวมพก เรียนตกค้างTotal
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่ชั้นปีหญิงชายรวมพก เรียนตกค้างTotal
หลักสูตร (พ.ศ.2555) 2559 62 170 13 176 183 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2560 63 129 12 140 140 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2561 64 188 197 197 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2562 65 140 11 150 151 
แสดง 4 รายการ
Comments