จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต


แสดง 4 รายการ
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่ชั้นปีหญิงชายรวมพก เรียนตกค้างTotal
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่ชั้นปีหญิงชายรวมพก เรียนตกค้างTotal
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2560 63 128 12 140 141 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2561 64 188 195 195 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2562 65 138 11 149 152 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2563 66 139 10 149 149 
แสดง 4 รายการ
Comments