จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต


แสดง 4 รายการ
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่ชั้นปีหญิงชายรวมพก เรียนตกค้างTotal
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หลักสูตรพยาบาลปีที่เข้าศึกษารุ่นที่ชั้นปีหญิงชายรวมพก เรียนตกค้างTotal
หลักสูตร (พ.ศ.2555) 2559 62 170 13 176 184 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2560 63 129 12 140 140 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2561 64 188 195 196 
หลักสูตร (พ.ศ.2560) 2562 65 138 11 149 151 
แสดง 4 รายการ
Comments