ข่าว : เกี่ยวกับนักศึกษา

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน-2562

โพสต์20 เม.ย. 2563 00:56โดยงานทะเบียน วพบ นม


กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2562

โพสต์24 ต.ค. 2562 00:34โดยงานทะเบียน วพบ นม


แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 00:08โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 00:29 ]


แบบสำรวจการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก รุ่นที่ 64

โพสต์24 ก.ค. 2561 01:37โดยงานทะเบียน วพบ นม

https://goo.gl/forms/aXYEmtvZ3Lgw95Wg1


แบบสำรวจการลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 64

รายชื่อนักศึกษาแยกตามปีการศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2561 01:39โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 19:07 ]

  
                  https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/sum-2561  https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/ray-chux-naksuksa-1
  
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/ray-chux-naksuksa-1
        
   

รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน/2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปี 1 ,ปี 2 )

โพสต์24 ม.ค. 2561 05:46โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2561 06:54 ]


ต้องเข้า E-mail ก่อนนะครับ ถึงจะมองเห็น...ไฟล์นะครับ

ไฟล์รายชื่อส่งเกรดแยกตามรายวิชา [ชั้นปี/รุ่น]

โพสต์24 ม.ค. 2561 05:45โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 18:20 ]

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-03-61.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-03-63.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-03-64.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-01.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-02.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/bcnnm-2-2561-s63
http://edu.knc.ac.th/bcnnm-2-2561-s64


https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/ray-chux-kerd-run61


https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/sut63

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/sut64

1-10 of 10