ข่าว : เกี่ยวกับนักศึกษา

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

โพสต์20 พ.ย. 2563 23:29โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2563 19:09 โดย สุธินันท์ พรมสุริย์ ]


กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

โพสต์10 ก.ย. 2563 22:37โดยงานทะเบียน วพบ นม


กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2562

โพสต์24 ต.ค. 2562 00:34โดยงานทะเบียน วพบ นม


แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 00:08โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 00:29 ]


แบบสำรวจการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก รุ่นที่ 64

โพสต์24 ก.ค. 2561 01:37โดยงานทะเบียน วพบ นม

https://goo.gl/forms/aXYEmtvZ3Lgw95Wg1


แบบสำรวจการลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 64

รายชื่อนักศึกษาแยกตามปีการศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2561 01:39โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 19:07 ]

  
                  https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/sum-2561  https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/ray-chux-naksuksa-1
  
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/ray-chux-naksuksa-1
        
   

1-10 of 12