ไฟล์รายชื่อส่งเกรดแยกตามรายวิชา [ชั้นปี/รุ่น]

โพสต์24 ม.ค. 2561 05:45โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 18:20 ]
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-03-61.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-03-63.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-03-64.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-01.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/khaw-keiyw-kab-naksuksa/tarangreiynphakhthi22560hlaksutrphyabalsastrbanthitpi1pi2pu3pu4/bcn-02.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/bcnnm-2-2561-s63
http://edu.knc.ac.th/bcnnm-2-2561-s64


https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/ray-chux-kerd-run61


https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/sut63

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/sut64
Comments