ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินบำรุงการศึกษา [การรับตรงจากพื้นที่] ประจำปีการศึกษา 2562 [เพิ่มเติม]

โพสต์17 ม.ค. 2562 19:47โดยงานทะเบียน วพบ นม   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 23:26 ]

https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDo1MDg2YjQ1MmMwYTRhYzk https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDo1MDg2YjQ1MmMwYTRhYzk

https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDo1MDg2YjQ1MmMwYTRhYzk

https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDo1MDg2YjQ1MmMwYTRhYzk


https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDoxYzc3Y2FkNWQ1NzhhMzQ                         http://61.19.124.185/finance/
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDoxNjNkMmY0NmQ1ZTljZGZh                          https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDoxYzhmNzc1ZGZlYjg0ZmZl
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofGVkdXxneDoxYzc3Y2FkNWQ1NzhhMzQ